Zaznacz stronę

Przyszłość nowoczesnego arbitrażu międzynarodowego – kierunki rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej

Termin: 13 lutego

Czas: 11:00-13:00

Miejsce: Bezpłatne wydarzenie hybrydowe | Język: angielski

Baner Www Pl

W niespokojnych czasach pokojowe i skuteczne rozstrzyganie sporów handlowych i inwestycyjnych jest dla międzynarodowego biznesu niezwykle istotne.

Prowadzenie transakcji transgranicznych i handlu międzynarodowego wymaga szybkich i skutecznych rozwiązań w przypadku zaistnienia sporu.

Arbitraż handlowy i inwestycyjny (na linii inwestor-państwo) powinien reagować na te potrzeby, odpowiednio się do nich dostosowując. Instytucje arbitrażowe obecnie dostosowują swoje regulaminy i organizacje do tych standardów, w tym poprzez stosowanie przyspieszonego trybu postępowania i prowadzenie spraw online.

Wraz z Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej jesteśmy świadomi, że tylko świadczenie wysokiej jakości usług arbitrażowych gwarantuje niezbędną pewność.

W naszej części świata arbitraż wydaje się być najczęściej wykorzystywany przy sporach dotyczących transakcji transgranicznych i sporach inwestycyjnych.

Porozmawiajmy o przyszłości nowoczesnego arbitrażu, o związanych z nim wyzwaniach oraz o możliwościach biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyjrzyjmy się praktycznym aspektom wprowadzenia zapisu na sąd polubowny do umów.

Tematy dyskusji:

  • Czym jest arbitraż – czy – a jeśli tak – w jaki sposób arbitraż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej różni się od tego na poziomie globalnym
  • VIAC jako pomost między Wschodem a Zachodem
  • Dlaczego arbitraż jest idealnym rozwiązaniem dla transakcji transgranicznych i inwestycji / elastyczne zasady i praktyczne informacje / wsparcie dla bieżącej działalności
  • Legal Project Management – nowe narzędzie do prowadzenia współpracy pomiędzy użytkownikami / kancelariami prawnymi / instytucjami arbitrażowymi
  • Rola regulaminu Vienna Investment Rules (rozstrzygania sporów inwestycyjnych) w obliczu kryzysu arbitrażowego na linii inwestor-państwo

Na zakończenie spotkania przewidziano sesję pytań i odpowiedzi.

Prelegenci:

  • Marek Jeżewski – Partner, Kochański & Partners
  • Dr. Nikolaus Pitkowitz – Prezydent, VIAC
  • Magdalena Papiernik-König, Partner, Kochański & Partners

Dla kogo jest to wydarzenie?

Dla wszystkich osób zainteresowanych arbitrażem i jego praktycznymi implikacjami dla biznesu, prawników wewnętrznych, doradców, przedsiębiorców, legal project managers i innych.

**

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, możliwy wyłącznie po rejestracji i akceptacji zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także odwołania wydarzenia.

Wydarzenie ma charakter hybrydowy – możliwość uczestnictwa stacjonarnie lub on-line.

Stacjonarnie: Siedziba Kochański & Partners, pl. Piłsudskiego 1, Warszawa. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do transmisji online zostanie wysłany uczestnikom dzień przed wydarzeniem.

Przyszłość nowoczesnego arbitrażu międzynarodowego – kierunki rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej

13 lutego

11:00-13:00

Bezpłatne wydarzenie hybrydowe | Język: angielski


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/