Zaznacz stronę

Kochański & Partners założycielem Stowarzyszenia Antyfraudowego

Od wielu lat z dużym niepokojem obserwujemy skalę rosnącej przestępczości gospodarczej i nadużyć, którymi dotknięte są polskie firmy. Uświadomiło nam to nie tylko słabość systemu, ale również niewielką skuteczność doraźnie podejmowanych działań, które pochłaniając ogromne środki, nie wpływają znacząco na ograniczenie skali problemu.

 

Liczby są bezlitosne

Spółki zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, tracą w skali kraju – wedle różnych źródeł – kilkadziesiąt miliardów złotych w wyniku nadużyć gospodarczych i oszustw. Do grupy najczęstszych przestępstw zaliczane są:

  • działania nieuczciwej konkurencji,
  • kradzieże majątku,
  • korupcja,
  • podrabianie produktów,
  • działalność nielojalnych pracowników,
  • nadużycia podatkowe,
  • zmowy przetargowe,
  • cyberprzestępczość,
  • szpiegostwo gospodarcze.

 

Brakuje kompleksowych rozwiązań

W naszej ocenie, jedynie szeroka współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów tj. dotkniętego nadużyciami biznesu, firm specjalizujących się w działaniach „antyfraudowych”, prawników, specjalistów od zarządzania kryzysowego i administracji publicznej może przynieść niezwykle potrzebną zmianę.

Dlatego postanowiliśmy utworzyć platformę wymiany dobrych praktyk, kontaktów, budowania relacji i wspólnego spojrzenia na bezpieczeństwo biznesu, której celem jest zapobieganie i zwalczanie nadużyć gospodarczych trapiących polski biznes.

 

Cele Stowarzyszenia

Chcemy skupić w jednym miejscu kluczowych interesariuszy, podejmować wspólne inicjatywy, występować jako branża, zabierać głos w debacie publicznej oraz inicjować niezbędne zmiany legislacyjne. Do naszej inicjatywy zaprosiliśmy ponad 40 firm z różnych branż i gałęzi gospodarki.

Działania w ramach platformy, która docelowo przyjmie ramy stowarzyszenia, nakierowane będą na identyfikację, zwalczanie oraz prewencję przestępczości gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż. Jesteśmy przekonani, że współpraca oraz wymiana doświadczeń są jedyną drogą i skuteczną alternatywą dla konwencjonalnych form działania.

Planujemy również współpracę z innymi organizacjami tego typu, a także zbudowanie relacji międzynarodowych. Ponadto naszym celem jest współpraca partnerska z administracją publiczną przy inicjatywach legislacyjnych oraz w codziennej działalności. Będziemy szkolić siebie i innych, wydawać opinie, zajmować głos w debacie publicznej i aktywnie podejmować działania przeciwko nadużyciom.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego stowarzyszenia.

 

Kontakt

Maciej Mackiewicz – Adwokat, Partner, Szef Praktyki Technologie / Ochrona Danych / Forensic

 

Marta Jaśkiewicz-Łajszczak – Prawnik, Sektor Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia