Zaznacz stronę

Marta Jaśkiewicz-Łajszczak

Prawnik

Marta Jaśkiewicz-Łajszczak
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się zagadnieniach związanych z prawem farmaceutycznym oraz działalnością podmiotów leczniczych.

Doradza w zakresie prowadzenia obrotu produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w tym firmom farmaceutycznym, aptekom i hurtowniom farmaceutycznym.

Posiada również bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów leczniczych, w tym podmiotów świadczących usługi telemedyczne, obejmujące zakładanie działalności i przygotowywanie procedur operacyjnych związanych z prowadzeniem działalności na rynku farmaceutycznym i ochrony zdrowia. Zajmuje się także przeprowadzaniem audytów z zakresu zgodności  działalności z regulacjami prawnymi – tzw. compliance.

Przed dołączeniem do K&P, zdobywała doświadczenie w międzynarodowych oraz polskich kancelariach, w tym w praktyce Life Sciences kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (aplikant II roku).

Edukacja: Uniwersytet Wrocławski, Magister Prawa (2012); Uniwersytet Jagielloński, Studia podyplomowe „Mediacja oraz inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów” (2014).

Doradztwo regulacyjne
 • Uczestnictwo w przygotowaniu raportu regulacyjnego, dotyczącego możliwości rozwoju telemedycyny w Polsce.
 • Opracowanie raportu regulacyjnego dot. sytuacji osób niepełnosprawnych i niezbędnych zmian legislacyjnych, zmierzających do likwidacji istniejących barier.
 • Opracowanie propozycji zmian legislacyjnych do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 • Opracowywanie strategii działania w związku z nowelizacjami przepisów dotyczących Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych na zlecenie klientów z sektora ochrony zdrowia.
 • Opracowywanie cyklicznych raportów regulacyjnych dla podmiotów działających na rynku usług oraz produktów telemedycznych.
Podmioty lecznicze
 • Wsparcie w przygotowaniu modelu biznesowego oraz opracowanie dokumentów dla klienta działającego na rynku telemedycyny.
 • Weryfikacja oraz sporządzanie umów zawieranych przez podmioty lecznicze.
 • Wsparcie w zakresie rejestracji podmiotów leczniczych.
Bieżące doradztwo na rzecz firm farmaceutycznych oraz producentów wyrobów medycznych
 • Bieżące doradztwo dla firm farmaceutycznych (big pharma) obejmujące szeroki wachlarz zagadnień, w tym m. in. analizę i weryfikację umów, działań marketingowych, relacji z pracownikami służby zdrowia.
 • Weryfikacja umów na badania kliniczne, zawieranych przez klienta z branży farmaceutycznej z badaczami i jednostkami badawczymi.
 • Wsparcie producenta wyrobów medycznych w zakresie opracowania PSP (patient support program) w związku ze zmianami legislacyjnymi i dostosowanie go do znowelizowanego branżowego kodeksu etycznego.
Compliance
 • Doradztwo compliance na rzecz firm farmaceutycznych w tym sporządzanie i weryfikowanie procedur compliance.
 • Przeprowadzenie audytów compliance na rzecz firm farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych, mających na celu weryfikację skuteczności wdrożonych systemów compliance lub przygotowanie do połączenia/przejęcia spółki (due dilligence).