Zaznacz stronę
2021 04 08_CVI_KP_PL

Kochański & Partners doradzała CVI Dom Maklerski sp. z o.o. przy emisji obligacji

Firma prawnicza Kochański & Partners doradzała CVI Dom Maklerski sp. z o.o. w procesie przygotowania i negocjowania dokumentacji transakcyjnej, której przedmiotem była emisja zabezpieczonych obligacji przez spółkę Huta Małapanew sp. z o.o., najstarszą w Polsce hutę żelaza. Wartość nominalna obligacji nabyta przez luksemburski fundusz, którego aktywami zarządza CVI Dom Maklerski sp. z o.o., wyniosła 23 mln zł.

Środki z emisji posłużą Emitentowi do refinansowania istniejącego zadłużenia oraz dalszego rozwoju działalności Spółki.

Ze strony Kochański & Partners w skład zespołu projektowego wchodzili: Paweł Mardas (Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć) oraz Sebastian Woźniak (Associate w Praktyce Fuzji i Przejęć).”

Fundusze, których aktywami zarządza CVI dostarczają elastyczne i różnorodne formy tego rodzaju finansowania (w tym także mezzanine finance). Zrealizowana przez nas emisja obligacji Huty Małapanew stanowi znakomity przykład i potwierdzenie atrakcyjności finansowania typu private debt, jako istotnej alternatywy dla finansowania bankowego.

 

Rola doradców zaangażowanych do przeprowadzenia takich projektów obejmuje szereg działań mających na celu dopasowanie finansowania do specyficznych potrzeb podmiotu, któremu jest ono udzielane, tj. odpowiednie przygotowanie dokumentacji prawnej, na podstawie której udzielane jest finansowanie. – komentuje Paweł Mardas.

 


Zapraszamy do kontaktu: