Zaznacz stronę
Www Parasto Pl

Jesteśmy gotowi, by zmieniać świat – krok po kroku

Zmiana świata na lepszy to wizja, z jaką chcemy budować nową przyszłość. Lecz żeby ta ambitna wizja mogła zostać przekuta w konkretne działania potrzebujemy ludzi o wielu talentach, różnych kompetencjach i umiejętnościach. I o różnorodnym, nie zawsze stricte biznesowym, doświadczeniu. Takich, którzy mają otwarte głowy oraz odwagę, by kontestować i zmieniać rzeczywistość. A przy tym sprawczych, skutecznych i zdeterminowanych. Takich jak Parasto Yari, wybitna afgańska prawniczka, aktywistka i obrończyni praw człowieka.

To ludzie zmieniają świat

Od blisko 25 lat  jesteśmy kreatorem i inicjatorem zmian. I to nie tylko wtedy, gdy chodzi o rozwiązania prawne. Wierzymy, że także na nas spoczywa odpowiedzialność wskazywania wzorców i wyznaczania trendów. Nie tylko w zakresie rozwoju biznesu, oferty produktowej, czy poziomu obsługi, do którego przyzwyczailiśmy naszych Klientów i współpracowników.

Biznes, który opiera się wyłącznie na twardych wskaźnikach rentowności w ten czy inny sposób skazany jest na dojście do ściany” – mówi Piotr Kochański, Partner Zarządzający.

Już dziś czujemy, że nowa rzeczywistość będzie wymagała od nas bardziej zrównoważonego podejścia, otwartości i ciekawości. Jeśli chcemy realnie zmieniać świat to naszą silną i znaną już na rynku działalność biznesową musimy uzupełnić o strategiczne komponenty. Naturalnie związane z kwestiami, które nie zawsze da się precyzyjnie zmierzyć. I jesteśmy na to gotowi” – dodaje.

Parasto – nasz prawnik do ochrony praw człowieka

Dzisiaj zmiana odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Wiele mówimy o transformacji technologicznej i energetycznej, o prawach człowieka i konieczności ochrony klimatu i przyrody. O budowie nowej, jaśniejszej i bardziej sprawiedliwej rzeczywistości.

Jednym z warunków sukcesu i osiągnięcia trwałej zmiany jest budowanie interdyscyplinarnych, wielokulturowych zespołów, które mają różniące się doświadczenia i odmienne obszary działania.

Parasto Yari jest prawniczką i absolwentką uniwersytetu w Kabulu na kierunkach Prawa oraz Nauk politycznych. Jest znaną na świecie aktywistką i obrończynią praw kobiet i praw człowieka, w tym zamieszkujących Afganistan mniejszości, m.in. Hazarów, Uzbeków i Turkmenów.

Parasto ma doświadczenie w monitorowaniu i badaniu przypadków naruszeń praw człowieka. Pracowała dla Niezależnej Komisji Praw Człowieka w Afganistanie (Afghan Independent Human Rights Commission, AIHRC) i była starszym doradcą w Ministerstwie Pokoju Afganistanu.

Reprezentowała Afganistan podczas międzynarodowych konferencji i wydarzeń, pracowała jako doradca prawny w organizacjach non-profit, prowadziła wykłady na afgańskich uniwersytetach z zakresu praw człowieka, prawa międzynarodowego i prawa karnego.

Na pokładzie naszej kancelarii będzie projektować działania wspierające różnorodność, inkluzywność, równość płci i pomoc uchodźcom.

W ramach naszej misji pragniemy czerpać z talentów, wiedzy i doświadczeń Parasto. Nie wyobrażam sobie lepszej osoby, która zadba o to unikalne połączenie biznesu z oczekiwaną przez nas przemianą” –  podkreśla Piotr Kochański.

Budujemy wielokulturowy zespół, w którym każdy jego członek powinien czuć się bezpiecznie i komfortowo. Chcemy zapewniać najlepsze warunki do poszerzania wiedzy, kompetencji i doświadczeń w Kochański & Partners. Bo wierzymy, że taka filozofia oznacza długofalowy i harmonijny rozwój całej firmy. I jesteśmy więcej niż pewni, że takie podejście zaprocentuje” – dodaje z przekonaniem.


Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

+48 602 218 217

p.kochanski@kochanski.pl