Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł

Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 883 323 477
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz w prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego.

Doradza w sprawach z zakresu porozumień wertykalnych (dystrybucja i umowy handlowe) i  horyzontalnych, a także nadużywania pozycji dominującej m.in. w takich branżach jak przemysł motoryzacyjny, chemiczny, FMCG, farmaceutyczny, media. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu kontroli koncentracji m.in. w takich branżach jak sektor usług finansowych i nieruchomości. Ponadto doradza w kwestiach regulacyjnych związanych z sektorem energetycznym i kolejowym, w tym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego i sądami. Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa antymonopolowego, prawa energetycznego i prawa transportu kolejowego, w tym współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (red. T. Skoczny, C.H. Beck Warszawa, wyd. 1, 2009 r., wyd. 2, 2014 r.). Prelegent i wykładowca licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu naukowym jak i praktycznym. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

Edukacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Magister Prawa, 1998), European Integration Law, Technische Universität Dresden, Niemcy (Studia podyplomowe, Legum Magister (LL.M.), 2000), Technische Universität Dresden (Dr iur., 2004).

  • FCA Poland S.A. (Grupa Fiat Chrysler Automobiles): przygotowanie projektów umów stanowiących podstawę funkcjonowania na terenie Polski sieci sprzedaży pojazdów, części zamiennych oraz usług serwisowych marek Fiat, Fiat Professional, JEEP, Alfa Romeo, Lancia i Abarth.
  • Klient z branży spożywczej/suplementy diety: doradztwo w postępowaniu przed UOKiK o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, zakończonym wydaniem decyzji zobowiązującej i odstąpieniem od nałożenia kary na przedsiębiorcę.
  • Reckitt Benckiser Production Poland: doradztwo prawne w zakresie prawa energetycznego i ochrony środowiska.
  • Plastwil: doradztwo prawne w zakresie unijnych regulacji dotyczących Technicznych Specyfilkacji Interoperacyjności (TSI) związku z reprezentacją w postępowaniu odwoławczym od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego przez PKP PLK.
  • Redefine Global: doradztwo prawne w związku ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji przez Komisją Europejską.
  • Biuro Informacji Kredytowej: doradztwo prawne w zakresie tworzenia regulaminów świadczenia usług i reorganizacją stron internetowych w związku ze zmianą oferty BIK kierowanej do konsumentów.
  • Infracapital/Prudential Group: przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentacja przed UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym związanym z przejęciem kontroli nad Duon Dystrybucja S.A.