Zaznacz stronę

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł

Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 883 323 477
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz w prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego.

Doradza w sprawach z zakresu porozumień wertykalnych (dystrybucja i umowy handlowe) i  horyzontalnych, a także nadużywania pozycji dominującej m.in. w takich branżach jak przemysł motoryzacyjny, chemiczny, FMCG, farmaceutyczny, media. Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu kontroli koncentracji m.in. w takich branżach jak sektor usług finansowych i nieruchomości. Ponadto doradza w kwestiach regulacyjnych związanych z sektorem energetycznym i kolejowym, w tym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego i sądami. Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa antymonopolowego, prawa energetycznego i prawa transportu kolejowego, w tym współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (red. T. Skoczny, C.H. Beck Warszawa, wyd. 1, 2009 r., wyd. 2, 2014 r.). Prelegent i wykładowca licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu naukowym jak i praktycznym. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

Edukacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Magister Prawa, 1998), European Integration Law, Technische Universität Dresden, Niemcy (Studia podyplomowe, Legum Magister (LL.M.), 2000), Technische Universität Dresden (Dr iur., 2004).

  • FCA Poland S.A. (Grupa Fiat Chrysler Automobiles) Przygotowanie projektów umów stanowiących podstawę funkcjonowania na terenie Polski sieci sprzedaży pojazdów, części zamiennych oraz usług serwisowych marek Fiat, Fiat Professional, JEEP, Alfa Romeo, Lancia i Abarth.
  • Klient z branży spożywczej / suplementy diety Doradztwo w postępowaniu przed UOKiK o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, zakończonym wydaniem decyzji zobowiązującej i odstąpieniem od nałożenia kary na przedsiębiorcę.
  • Reckitt Benckiser Production Poland Doradztwo prawne w zakresie prawa energetycznego i ochrony środowiska.
  • Plastwil Doradztwo prawne w zakresie unijnych regulacji dotyczących Technicznych Specyfilkacji Interoperacyjności (TSI) związku z reprezentacją w postępowaniu odwoławczym od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego przez PKP PLK.
  • Redefine Global Doradztwo prawne w związku ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji przez Komisją Europejską.
  • Biuro Informacji Kredytowej Doradztwo prawne w zakresie tworzenia regulaminów świadczenia usług i reorganizacją stron internetowych w związku ze zmianą oferty BIK kierowanej do konsumentów.
  • Infracapital / Prudential Group Przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentacja przed UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym związanym z przejęciem kontroli nad Duon Dystrybucja S.A.