Zaznacz stronę

Mateusz Ostrowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

Mateusz Ostrowski
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 606 385 813
biuro:
Warszawa

Mateusz Ostrowski zajmuje się kompleksową obsługą na rzecz podmiotów profesjonalnych, w tym w zakresie compliance, oraz postępowań sądowych i administracyjnych.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych na każdym etapie świadcząc kompleksową obsługę prawną na rzecz firm i klientów indywidualnych.  Posiada doświadczenie w zagadnieniach przestępczości gospodarczej, m.in. w sprawach o nadużycia finansowe, wyprowadzanie majątku, przekroczenie uprawnień, ustawianie przetargów, korupcję gospodarczą, w sprawach karno-skarbowych i innych.

Świadczy pomoc prawną w ramach szeroko pojętej polityki compliance w podmiotach gospodarczych, w tym dokonuje audytów i kontroli, wdraża systemy, tworzy procedury, prowadzi szkolenia oraz reprezentuje klientów w postępowania przygotowawczych, sądowych i administracyjnych dotyczących tzw. white collar crimes.

W swojej praktyce angażował się w postępowania cywilne dotyczące kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką.

Interesuje się problematyką egzekucyjną oraz sporami cywilnymi na tle prawa prasowego oraz naruszenia dóbr osobistych.

Przed dołączeniem do K&P zdobywał doświadczenie w polskich kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego w warszawskich sądach.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa (Magister Prawa, 2009).

Rekomendacje: Praktyka Postępowań Sądowych jest rekomendowana w Dziedzinie Rozwiązywania Sporów przez Legal 500 EMEA 2017.

  • Reprezentacja i doradztwo zagranicznego inwestora w wielowątkowym sporze z akcjonariuszami mniejszościowymi w spółce notowanej w alternatywnym systemie obrotu papierami wartościowymi.
  • Reprezentacja wiodącego międzynarodowego projektanta i producenta komputerów specjalistycznego przeznaczenia w wielowątkowym sporze z mniejszościowymi udziałowcami ze szczególnym uwzględnieniem wątku karnego i karnoskarbowego w zakresie szkód spółki w obrocie gospodarczym, oraz w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za wyrządzone szkody.
  • Doradztwo w opracowaniu strategii dla pokrzywdzonej spółki z branży spożywczej w zakresie niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznych rozmiarów.
  • Reprezentacja i doradztwo członka zarządu globalnego producenta sprzętu telemetrycznego w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w procedurach przetargowych oraz wątków postępowań karnych związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.
  • Doradztwo i reprezentacja udziałowca w sporze korporacyjnym związanym z wyprowadzaniem majątku w postaci umów dystrybucyjnych i licencyjnych w branży sportowej.
  • Prowadzenie szeregu spraw w imieniu Ringier Axel Springer Polska związanych z ochroną dóbr osobistych oraz praw autorskich, w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych oraz mediacyjnych.
  • Reprezentowanie redaktorów naczelnych dzienników i czasopism w sprawach o nakazanie publikacji sprostowania.
  • Opracowanie strategii i reprezentacja na etapie przedsądowym w zakresie rozliczeń spółki.
  • Opracowanie strategii oraz reprezentacja spółek z branży energetycznej w postępowaniach sądowych związanych z budową elektrowni wiatrowych oraz sprzedażą jednostek AAU w ramach przyznanych praw do emisji gazów cieplarnianych.