Zaznacz stronę
Kochanski Energy Flash Srodowisko

Wyższe kary za zanieczyszczanie środowiska

Z początkiem września weszły w życie przepisy zaostrzające kary za zanieczyszczanie środowiska. Nowelizacja wprowadziła zmiany, między innymi, do Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń czy ustawy o ochronie przyrody.

Choć tytuł ustawy dość jednoznacznie sugeruje, że ma ona służyć przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej, w rzeczywistości zmiany objęły także pomniejsze przypadki nieprawidłowego korzystania ze środowiska.

Wyższe kary dla tych, którzy niszczą przyrodę

Najważniejszą nowością jest zmiana „widełek” kar, które czekają na popełniających wykroczenia lub przestępstwa przeciwko środowisku.

Podniesiono minimalny oraz maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności za takie działania, jak:

  • Niszczenie roślin czy siedlisk przyrodniczych,
  • Zanieczyszczanie wód, powietrza i ziemi,
  • Niewłaściwe postępowanie z odpadami zagrażające środowisku,
  • Nieutrzymywanie w odpowiednim stanie urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem.

Niszczysz przyrodę? Dostaniesz karę z nawiązką

Wyższe kary pieniężne mogą także czekać wszystkich zanieczyszczających środowisko. Zmodyfikowano bowiem przepisy o orzekaniu nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku skazania za przestępstwo środowiskowe.

Usiłowanie zaśmiecania lasu będzie karalne

Dodatkowo podniesiono kary grzywny, jakie mogą zostać zasądzone za:

  • Wypalanie traw,
  • Zaśmiecanie miejsc publicznych,
  • Wyrzucanie gruzu, odpadów czy złomu na gruntach leśnych i rolnych,
  • Zanieczyszczanie lasów w inny sposób.

W przypadku wielu wykroczeń środowiskowych karalne stało się teraz usiłowanie oraz podżeganie. Sąd może teraz także orzec o obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wojciech Wrochna

 


Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl