Zaznacz stronę

Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej

W czerwcu 2017 r. ukazała się książka pt. „Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej”.

Autorami opracowania są prof. zw. dr hab. Władysław Czapliński oraz Dr Agnieszka Serzysko, Radca prawny, Starszy prawnik Praktyki Sektora Usług Finansowych K&P.

Władysław Czapliński jest profesorem nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Centrum Europejskim UW, autor em wielu monografii i artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym (odpowiedzialność międzynarodowa, podmiotowość w prawie międzynarodowym, uznanie) oraz prawie Unii Europejskiej. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Natomiast Dr Agnieszka Serzysko jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem naukowo-dydaktyczny Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Prelegentka i wykładowczyni licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu zarówno naukowym, jak i praktycznym, autorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce europejskiego prawa karnego. Specjalizuje się w prawie karnym Unii Europejskiej oraz prawie bankowym. Współpracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowej Akademii Nauk.

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Aspra JR F.H.U.31