Dr Agnieszka Serzysko

Radca prawny, Counsel

Dr Agnieszka Serzysko
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 608 317 176
biuro:
Warszawa

Agnieszka Serzysko specjalizuje się w prawie bankowym, prawie restrukturyzacyjnym, prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania, w tym transakcji na rynku kapitałowym. Jednocześnie pasjonatka europejskiego prawa karnego posiadająca na tym polu wiele osiągnięć.

Agnieszka brała udział w licznych międzynarodowych i krajowych projektach finansowania inwestycji, finansowania nabycia spółek i aktywów, refinansowania zadłużenia oraz finansowania nieruchomości przez banki oraz inne instytucje finansowe. Z powodzeniem doradza w różnych transakcjach bankowych, także z zakresu krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych oraz wykupów wierzytelności, a także w sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej, regulaminów, polityk. Pełniła nadzór nad funkcją agenta kredytu i agenta zabezpieczeń w ramach prowadzonych transakcji, jak również oceniała zgodność zabezpieczeń z wymogami kolejnych umów kapitałowych dotyczących struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych (Basel I, Basel II oraz Basel III). Przed dołączeniem do K&P dr Serzysko pracowała w ING Banku Śląskim S.A. jako specjalista, następnie starszy specjalista oraz radca prawny w Zespole Dokumentacji Kredytowej Klientów Strategicznych przy Departamencie Finansowania Klientów Strategicznych w Warszawie.

W 2013 roku otrzymała nagrodę specjalną za obsługę prawną oraz przygotowanie dokumentacji kredytowej na finansowanie przejęcia funduszu inwestycyjnego – pierwszej pionierskiej transakcji tego typu na polskim rynku.

W 2017 roku otrzymała nagrodę specjalną za obsługę prawną oraz przygotowanie dokumentacji kredytowej po stronie ING Bank Śląski S.A. na finansowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych SEZAM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Od 2012 roku okazjonalnie pracownik naukowo-dydaktyczny Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce europejskiego prawa karnego. Prelegentka i wykładowczyni licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu zarówno naukowym, jak i praktycznym. Współpracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowej Akademii Nauk.

Języki: polski, angielski, francuski, hiszpański.

Członkostwo: Izba Radców Prawnych w Warszawie; European Research Academy (ERA) w Trier, European Criminal Law Academic Network (ECLAN) oraz Centrum Europejskiego Natolin.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2005); Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Doktor Nauk Prawnych, 2010).

 • 2017 Wspólpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Uniii Europejskiej, współautorstwo z prof. W. Czaplińskim
 • 2016 Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko, IWS
 • 2016 Przekazywanie skazanych na kary pozbawienia wolności - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko, IWS
 • 2012 Wzajemne uznawania kar finansowych - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko, IWS
 • 2012 Policy Paper w ramach programu „Europa Praw Człowieka” prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka nt. „Europejski Nakaz Aresztowania”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 2012 Policy Paper w ramach programu „Europa Praw Człowieka” prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka nt. „Prawa ofiar w Unii Europejskiej”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 2012 Artykuł „Administrative and Criminal Sanctions in Polish law”, Eurocrim, The European Criminal Law Associations’ Forum, 1/ 2012
 • 2012 Artykuł „Europejski Nakaz Ochrony (European Protection Order – ENO)”, Strona internetowa Fundacji Dzieci Niczyje
 • 2012 Artykuł „Europejski Nakaz Dochodzeniowy (European Investigation Order – EIO) – podstawowe założenia, Prokuratura i Prawo , nr 1/ 2012
 • 2011 Policy Paper w ramach programu „Europa Praw Człowieka” prowadzonego przez Helsińską Fubdację Praw Człowieka nt. „Potencjalny wpływ instrumentów przewidzianych w „Harmonogramie działań mającym na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżónych w postępowaniach karnych” na realia Europy Centralnej i Wschodniej”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 2011 Artykuł „Eurojust and the European Judicial Network on a new legal basis”, ERA Forum , 2011, nr 4
 • 2011 Artykuł „Europejski Nakaz Dowodowy – wnioski do implementacji”, część 2, Palestra , 2011, nr 5/6
 • 2011 Artykuł „Europejski Nakaz Dowodowy – wnioski do implementacji”, część 1, Palestra , 2011, nr ¾
 • 2010 Artykuł „Nowelizacja przepisów dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania”, Prawo Europejskie w praktyce , 2010, nr 7/8
 • 2010 Artykuł „Zmiany w działalności Eurojust”, Prokuratura i Prawo , 2010, nr 4
 • 2010 Artykuł ”European Criminal Justice under the Lisbon Treaty”, Eurocrim, The European Criminal Law Associations’ Forum, 2/ 2010
 • 2010 Sprawozdanie - Konferencja naukowa nt. ”Nowe horyzonty dla Unii Europejskiej w dziedzinie prawa karnego. Od Tampere do Programu Stockholmskiego.” (Trier, 25 - 26 maj 2009), Palestra , 1-2/ 2010
 • 2009 Sprawozdanie - Konferencja naukowa nt. ”Decyzja Rady Unii Europejskiej wzmacniającej działania Eurojust oraz EJN. Nowa siła we wspieraniu prowadzących postępowania w Unii Europejskiej.” (Trier, 02 - 03 kwietnia 2009), Prokuratura i Prawo , nr 10/2009
 • 2005 Artykuł – „Europejski Nakaz Aresztowania (ENA)” Prokuratura i Prawo , nr 7/8/2005
 • 2005 Artykuł – „Wolność za wolność”, Prawo i Płeć, nr 6/2005