Zaznacz stronę

Dr Agnieszka Serzysko

Radca prawny, Partner, Szef Sektora Usług Finansowych

Dr Agnieszka Serzysko
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 608 317 176
biuro:
Warszawa

Agnieszka specjalizuje się w prawie bankowym, restrukturyzacyjnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania oraz transakcji na rynku kapitałowym.

Brała udział w licznych międzynarodowych i krajowych projektach finansowania inwestycji i nabycia spółek i aktywów, refinansowania zadłużenia oraz finansowania nieruchomości przez banki i inne instytucje finansowe.

Pełniła funkcję agenta kredytu i agenta zabezpieczeń w ramach prowadzonych transakcji, jak również oceniała zgodność zabezpieczeń z wymogami umów kapitałowych instytucji finansowych (Basel I, Basel II oraz Basel III).

Pracownik naukowo-dydaktyczny Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce europejskiego prawa karnego oraz finansowego. Prelegentka i wykładowczyni licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów.

Agnieszka  współpracuje z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Polską Akademią Nauk oraz European Research Academy w Trier.

Języki: polski, angielski, francuski, hiszpański.

Członkostwo: Izba Radców Prawnych w Warszawie; European Research Academy (ERA) w Trier, European Criminal Law Academic Network (ECLAN) oraz Centrum Europejskiego Natolin.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2005); Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Doktor Nauk Prawnych, 2010).

Doradztwo na rzecz:

 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania zakupu niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych, emitowanych w seriach przez SEZAM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 145.5 mln PLN.
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania project finance budowy farmy wiatrowej oraz zakupu udziałów przez ERG Renew w spółce EW Orneta 2 na kwotę 177,5 mln PLN (42 mln EUR).
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania potrzeb korporacyjnych w tym projektów inwestycyjnych na łączną kwotę w konsorcjum 2.2 mld PLN przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania działalności każdego kredytobiorcy (Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp. j., Synthos PBR s.r.o., Synthos Kralupy a.s., Tamero Invest s.r.o. oraz Synthos Agro sp. z o.o. jako kredytobiorcami) na kwotę 220 mln EUR w ramach konsorcjum banków.
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych na kwotę 68 mln PLN (spółka z branży IT, nowe technologie).
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania inwestycji polegającą na budowie magazynu wysokiego składowania w wraz wyposażeniem (w tym wózki widłowe) oraz infrastrukturą zewnętrzną, na kwotę 32 mln PLN (spółka z branży meblowej).
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowanie bieżącego kapitału obrotowego w toku zwykłej działalności oraz refinansować długu na rynkach finansowych na kwotę 200 mln PLN (instytucja finansowa dostarczająca rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki zdrowotnej).
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania bieżącego kapitału obrotowego ING Lease S.A. na kwotę 4.8 mld PLN.
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania zakupu maszyn i refinansowanie długu na kwotę 16 mln PLN (spółka z branży spożywczej).
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania bieżącego kapitału obrotowego na kwotę 100 mln PLN (spółka z branży motoryzacyjnej).
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania zarządzania płynnością w sytuacji dokonywania konwersji/zmian jednostek uczestnictwa na zlecenie inwestorów na kwotę 100 mln PLN (fundusze i subfundusze inwestycyjne).
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji refinansowania zadłużenia spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. na kwotę 410 mln PLN.
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania budowy magazynów przez dyskonty na rynku polskim na łączną kwotę 912 mln PLN.
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania nabycia 100% akcji funduszu na kwotę ok. 100 mln PLN.
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania bieżącego kapitału obrotowego w toku zwykłej działalności 265.000.000 PLN (spółka z branży leasingowej).
 • ING Bank Śląski S.A. w związku z wykonywaną pracą przy transakcji finansowania bieżącego kapitału obrotowego w toku zwykłej działalności w tym finansowania refinansowania oraz zakupu portfeli wierzytelności w wysokości 40 mln PLN.
 • Davidson Kempner Capital Management przy prestiżowej transakcji udzielenia finansowania w wysokości ponad 853,5 mln PLN (180 mln GBP) na rzecz Pepkor Europe z Grupy Steinhoff.
 • 2017 Wspólpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Uniii Europejskiej, współautorstwo z prof. W. Czaplińskim
 • 2016 Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko, IWS
 • 2016 Przekazywanie skazanych na kary pozbawienia wolności - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko, IWS
 • 2012 Wzajemne uznawania kar finansowych - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko, IWS
 • 2012 Policy Paper w ramach programu „Europa Praw Człowieka” prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka nt. „Europejski Nakaz Aresztowania”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 2012 Policy Paper w ramach programu „Europa Praw Człowieka” prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka nt. „Prawa ofiar w Unii Europejskiej”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 2012 Artykuł „Administrative and Criminal Sanctions in Polish law”, Eurocrim, The European Criminal Law Associations’ Forum, 1/ 2012
 • 2012 Artykuł „Europejski Nakaz Ochrony (European Protection Order – ENO)”, Strona internetowa Fundacji Dzieci Niczyje
 • 2012 Artykuł „Europejski Nakaz Dochodzeniowy (European Investigation Order – EIO) – podstawowe założenia, Prokuratura i Prawo , nr 1/ 2012
 • 2011 Policy Paper w ramach programu „Europa Praw Człowieka” prowadzonego przez Helsińską Fubdację Praw Człowieka nt. „Potencjalny wpływ instrumentów przewidzianych w „Harmonogramie działań mającym na celu umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżónych w postępowaniach karnych” na realia Europy Centralnej i Wschodniej”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • 2011 Artykuł „Eurojust and the European Judicial Network on a new legal basis”, ERA Forum , 2011, nr 4
 • 2011 Artykuł „Europejski Nakaz Dowodowy – wnioski do implementacji”, część 2, Palestra , 2011, nr 5/6
 • 2011 Artykuł „Europejski Nakaz Dowodowy – wnioski do implementacji”, część 1, Palestra , 2011, nr ¾
 • 2010 Artykuł „Nowelizacja przepisów dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania”, Prawo Europejskie w praktyce , 2010, nr 7/8
 • 2010 Artykuł „Zmiany w działalności Eurojust”, Prokuratura i Prawo , 2010, nr 4
 • 2010 Artykuł ”European Criminal Justice under the Lisbon Treaty”, Eurocrim, The European Criminal Law Associations’ Forum, 2/ 2010
 • 2010 Sprawozdanie - Konferencja naukowa nt. ”Nowe horyzonty dla Unii Europejskiej w dziedzinie prawa karnego. Od Tampere do Programu Stockholmskiego.” (Trier, 25 - 26 maj 2009), Palestra , 1-2/ 2010
 • 2009 Sprawozdanie - Konferencja naukowa nt. ”Decyzja Rady Unii Europejskiej wzmacniającej działania Eurojust oraz EJN. Nowa siła we wspieraniu prowadzących postępowania w Unii Europejskiej.” (Trier, 02 - 03 kwietnia 2009), Prokuratura i Prawo , nr 10/2009
 • 2005 Artykuł – „Europejski Nakaz Aresztowania (ENA)” Prokuratura i Prawo , nr 7/8/2005
 • 2005 Artykuł – „Wolność za wolność”, Prawo i Płeć, nr 6/2005