Zaznacz stronę
11

Wiatr zmian – plany liberalizacji tzw. zasady 10H

Komentarz ekspercki w Dzienniku Gazecie Prawnej plany liberalizacji tzw. zasady 10H dotyczącej ograniczeń w budowie wiatraków:

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli tzw. ustawa odległościowa lub antywiatrakowa, wprowadziła do polskiego prawa tzw. zasadę 10H. Oznacza ona, że wiatraków nie można stawiać w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka od zabudowań lub terenów chronionych. Druga kluczowa zmiana wówczas wprowadzona to możliwość realizowania inwestycji wiatrowych wyłącznie na podstawie planu miejscowego (a nie, tak jak wcześniej, decyzji o warunkach zabudowy).

Powodem przyjęcia kontrowersyjnej zasady 10H były liczne i narastające konflikty między niezadowolonymi mieszkańcami a władzami gmin dotyczące m.in. emisji hałasu, infradźwięków, wibracji i zanieczyszczenia światłem powodowanych przez wiatraki.

Teraz zasada 10H ma być utrzymana, ale uelastyczniona. Gminy będą mogły w planie miejscowym dopuścić możliwość lokowania farm wiatrowych w odległości już 500 m od zabudowań.

Ustawa ma też wprowadzić obowiązkowe konsultacje w tym zakresie już na etapie uchwalania planu miejscowego. To bardzo dobry kierunek zmian, zresztą podobny do prawodawstwa innych państw europejskich, choć diabeł tkwi w szczegółach. Rynek OZE czeka na precyzyjne mechanizmy prawne, w szczególności dotyczące właśnie konsultacji planów miejscowych. Jak wynika z praktyki, takie konsultacje są bardzo potrzebne, ale jednocześnie mogą być wykorzystywane w celu przedłużenia prac nad planem, nawet do kilku lat. W takiej rzeczywistości liberalizacja zasady 10H może nie przynieść spodziewanego skutku.

Pełny tekst artykułu na stronach Dziennika Gazety Prawnej (dla prenumeratorów)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl