Zaznacz stronę

Szkolenie: Nowa polityka wynagrodzeń w bankach

Praktyka Prawa Pracy w Kochański i Partnerzy zaprasza na kolejne śniadanie biznesowe, podczas którego poruszony zostanie temat nowej polityki wynagrodzeń w bankach.

W listopadzie 2015 r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego, która nakłada na banki obowiązek sporządzenia i stosowania polityki wynagrodzeń dla pracowników mających wpływ na profil ryzyka instytucji (tzw. „risk-takers”). Nowelizacja jest elementem wdrażania do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2013/36/UE (tzw. dyrektywy CRD-IV) i wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące polityki wynagrodzeń przewiduje wejście w życie nowych regulacji z dniem 1 maja 2017 r.

Nowe przepisy zobowiązują banki do wprowadzenia polityki wynagrodzeń uwzględniającej szczegółowe wymogi dotyczące stałego i zmiennego wynagrodzenia „risk-takerów”, odroczenia płatności wynagrodzenia zmiennego, form wypłaty, wstrzymania lub zmniejszenia wypłaty, a nawet żądania zwrotu składników już wypłaconych.

Podczas szkolenia przedstawimy i omówimy:

  • wymagania dotyczące treści polityki wynagrodzeń
  • zasady przyznania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego
  • sposoby wprowadzenia nowej polityki wynagrodzeń w banku
  • proces identyfikacji pracowników mających wpływ na profil ryzyka instytucji
  • obowiązki związane z ustanowieniem komitetu ds. wynagrodzeń

W spotkaniu i prelekcji wezmą udział:

  • Włodzimierz Grudziński, pełnomocnik Zarządu Związku Banków Polskich kierujący Zespołem ds. Kształcenia Kadr Bankowych i Relacji z Klientami
  • Anna Gwiazda, Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy w Kochański & Partners
  • Szymon Gałkowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych w Kochański & Partners
  • Dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Adwokat, Starszy prawnik Praktyki Prawa Pracy w Kochański & Partners

Termin: 7 kwietnia 2017, godz. 10:00 – 12:00

Miejsce: Kochański & Partners, Gold Floor Conference Room, Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1, Warszawa

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenie uczestnictwa prosimy kierować na adres:  biuro@kzpacademy.pl

20170407 Kochanski & Partners - Śniadanie prawo pracy