Zaznacz stronę

Spotkanie Liderów – XIII Banking Forum

Mecenas Szymon Gałkowski, Partner i Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych w firmie prawniczej Kochański i Partnerzy (Kochanski & Partners) Członkiem Rady Programowej Spotkania Liderów podczas XXIII Konferencji Banking Forum, która odbywa się w dniach 12-13 kwietnia 2017 r., w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń to cykliczne wydarzenie, realizowane z powodzeniem od wielu lat, które skupia wszystkie najważniejsze osobistości i spółki reprezentujące polski sektor finansowy. Forum wymiany doświadczeń między różnymi uczestnikami gry gospodarczej, w tym regulatora, przez wybór odpowiednich tematów zapoczątkowuje dyskusje na najistotniejsze dla sektora finansowego kwestie. Spotkanie Liderów to: XIII Banking Forum, IX Insurance Forum oraz VI Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Połączenie tych wydarzeń pokrywa wszystkie najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy.

Pełny program konferencji dostępny: http://bankowosciubezpieczenia.pl/banking-forum/program/

Grafika