Zaznacz stronę

Śniadanie prawne Kochanski & Partners – Compliance

 

22 marca br., biuro Kochański i Partnerzy, Pl. Piłsudskiego 1, Warszawa (bud. Metropolitan, I piętro)

Godzina rozpoczęcia: 10:00

Z uwagi na zbliżające się uchwalenie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i sankcje w niej przewidziane, serdecznie zapraszamy na nieodpłatne śniadanie prawne, podczas którego omówimy systemy i procedury, których celem jest ochrona zarówno członków Zarządu jak i całej organizacji przed tymi sankcjami.

Wejście w życie przedmiotowej ustawy będzie oznaczało konieczność wdrożenia w organizacji systemów antykorupcyjnych pod groźbą sankcji obejmujących m.in. kary pieniężne (sięgające nawet do 30 mln złotych), jak i szereg środków karnych, takich jak zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, przepadek mienia lub korzyści majątkowych albo ich równowartości czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju.

Agenda spotkania:

  1. Podmiot ponoszący odpowiedzialność
  2. Skuteczne systemy przeciwdziałania korupcji w Spółkach – wymogi prawne
  3. Zmiany organizacyjne wewnątrz jednostki
  4. Niezbędne procedury wewnętrzne procesów biznesowych (dokumentacja i należyta staranność)
  5. Narzędzia antykorupcyjne – procedury, szkolenia, świadomość, umowy, weryfikacja kontrahentów
  6. Budżet antykorupcyjny
  7. Nietypowe i ryzykowne sytuacje – darowizny, sponsoring i upominki
  8. Zarządzanie incydentem
  9. Kontrola organów ścigania

Szkolenie poprowadzą:

 

Na czas wydarzenia zapewniamy Państwu parking podziemny w budynku Metropolitan. Na Państwa potwierdzenie oczekujemy do 18 marca 2019 r. Zgłoszenie uczestnictwa prosimy kierować na adres: w.kazmierczak@kochanski.pl