Zaznacz stronę

Roszczenia Reprywatyzacyjne

Sektory / Nieruchomości

Pomimo upływu ponad 20 lat od transformacji ustrojowej, Polska nadal nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. Jednak wielu byłych właścicieli nie chce dłużej czekać na jej uchwalenie. By wywalczyć zwrot mienia bądź wypłatę odpowiedniego odszkodowania, zdecydowali się na rozpoczęcie często kosztownych i długotrwałych procedur sądowo- administracyjnych.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji roszczeń byłych właścicieli w ramach planowania oraz przygotowania procesów inwestycyjnych
  • Przeprowadzanie badań due diligence w zakresie oceny zasadności roszczeń dotyczących odzyskiwania nieruchomości oraz roszczeń reprywatyzacyjnych
  • Pomoc prawna w zakresie spraw związanych z dekretem warszawskim oraz dekretem o reformie rolnej
  • Obsługa prawna w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących odzyskiwania nieruchomości, roszczeń reprywatyzacyjnych oraz odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z cudzego mienia
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości objętych roszczeniami reprywatyzacyjnymi
  • Doradztwo w zakresie zwrotów znacjonalizowanych majątków oraz zwrotów wywłaszczonych nieruchomości
  • Obsługę postępowań dotyczących utraconego mienia żydowskiego oraz mienia zabużańskiego
  • Doradztwo w zakresie postępowań dotyczących gruntów wywłaszczonych przez Skarb Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego pod inwestycje drogowe