Zaznacz stronę

Transakcje Nieruchomościowe

Sektory / Nieruchomości

Kochański & Partners wspiera zarówno indywidualnych jak i strukturalnych inwestorów na rynku nieruchomości świadcząc usługi dla nabywców oraz sprzedających przy transakcjach dotyczących pojedynczych nieruchomości lub portfeli nieruchomości. Uczestniczymy w projektach obejmujących wszystkie znaczące sektory rynku nieruchomości, w tym mieszkaniowy, biurowy, handlowy czy nieruchomości przemysłowych. Doradzamy międzynarodowym funduszom nieruchomościowym, jak również Klientom, którzy prowadzą produkcję lub działalność usługową w Polsce.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przeprowadzenie badania prawnego due diligence w pełnym zakresie, dotyczącego w szczególności tytułu prawnego, zagadnień związanych z zabudową, ochroną środowiska, roszczeniami reprywatyzacyjnymi, dzierżawą i innymi kwestiami istotnymi dla transakcji
  • Prowadzenie dla sprzedawców nieruchomości tzw. due diligence data room oraz reprezentowanie Klientów we wszelkich kontaktach z przedstawicielami kupującego
  • Doradztwo w kwestiach struktury transakcji
  • Pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń władz państwowych i lokalnych
  • Reprezentowanie Klientów w negocjacjach oraz sporządzanie wszelkich dokumentów transakcyjnych
  • Doradztwo podatkowe