Zaznacz stronę

Prawo budowlane

Sektory / Nieruchomości

Kochański & Partners świadczy pomoc prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego począwszy od kwestii środowiskowych poprzez kwestie planistyczne po kwestie budowlane. W zależności od potrzeb reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, przeprowadzamy badania zgodności zakończonych już procesów inwestycyjnych z obowiązującymi przepisami. Służymy wsparciem prawnym w przypadku powstania katastrof budowlanych czy szkód środowiskowych.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo prawne przy ubieganiu się o decyzje administracyjne niezbędne do realizacji projektu budowlanego
  • Zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości w toku opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Ocena wydanych decyzji administracyjnych pod kątem ich legalności wraz z rekomendacją skorzystania ze środków ochrony prawnej
  • Reprezentacja inwestorów w dochodzeniu roszczeń od podmiotów blokujących inwestycje w sposób nieuprawniony
  • Negocjowanie kontraktów budowlanych
  • Reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, m.in. w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego