Zaznacz stronę

 

Ogólne Doradztwo z Zakresu Prawa Nieruchomości

Sektory / Nieruchomości

K&P, rozumiejąc jak istotna dla większości przedsiębiorców jest branża nieruchomości, oferuje kompleksową obsługę prawną we wszelkich sprawach z zakresu funkcjonowania nieruchomości w otaczającej nas rzeczywistości prawnej. Nasz zespół to grupa doświadczonych i dobrze wyedukowanych prawników, którzy stanowią istotne wsparcie dla podmiotów zajmujących się codzienną obsługą i zarządzaniem nieruchomościami, w tym w szczególności: menedżerów powierzchni handlowych i biurowych, właścicieli, użytkowników wieczystych oraz deweloperów czy spółdzielni mieszkaniowych.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Zapewnienie należytego wsparcia Klientów z branży deweloperskiej na wszystkich etapach realizowanych przez nich inwestycji, w tym: sporządzanie umów deweloperskich, reprezentacja w negocjacjach z podmiotami finansującymi oraz pomoc przy procesie sprzedaży lokali
  • Reprezentacja Klientów przed sądami m.in. w sporach sąsiedzkich, w sprawach o eksmisję, o bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz w postępowaniach wieczysto-księgowych
  • Reprezentacja Klientów przed organami administracji, m.in. w sprawach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, w postępowaniach przetargowych czy w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
  • Doradztwo we wszelkich sprawach związanych z podatkami lokalnymi, opłatami adiacenckimi, opłatami za użytkowanie wieczyste, w tym zastępstwo w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym