Zaznacz stronę

Przemysław Krzemieniecki w Dzienniku Gazeta Prawna „Nie ma łatwych zysków”

PKrzemieniecki_DGP_19.02.2015Dziennik Gazeta Prawna opublikował wywiad z Przemysławem Krzemienieckim „Nie ma łatwych zysków”. Głównymi motywami dla emisji obligacji są emisja akcji lub finansowanie bankowe. Jeśli z jakiś przyczyn pozyskanie finansowania bankowego nie jest możliwe, emisja obligacji może być czasem, z punktu widzenia emitenta, tańszym sposobem na pozyskanie kapitału niż emisja akcji. Dzieje się tak, gdy kapitalizacja emitenta jest niewielka, a jego plany zakładają znaczne zwiększenie skali działania i dynamiki zysków z pozyskanych środków, a tym samym wzrost jego kapitalizacji.