Zaznacz stronę

Spory Pracownicze

Praktyki / Prawo Pracy

Szybkie i skuteczne rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy pozwala naszym Klientom skoncentrować się na ich działalności oraz zapobiega eskalacji konfliktów między pracownikami a pracodawcami.

Dzięki zrozumieniu potrzeb Klienta zapewniamy kompleksowe doradztwo zarówno na etapie negocjacji przedsądowych jak i w trakcie postępowań sądowych.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw pracowniczych oraz dostarcza praktyczne i skuteczne rozwiązania na każdym etapie tych sporów.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Ocena ryzyka roszczeń pracowniczych
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia mediacji i zawarcia ugody
  • Reprezentowanie pracodawców przed sądami pracy w odniesieniu do sporów dotyczących wszystkich aspektów stosunków pracy, w szczególności dotyczących rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, mobbingu, tajemnicy handlowej, zakazu konkurencji
  • Wsparcie dla pracodawców podczas kontroli lub postępowań prowadzonych przez organy administracyjne (ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy)