Zaznacz stronę

Kontrakty Menadżerskie

Praktyki / Prawo Pracy

Kochanski & Partners proponuje Klientom kompleksową pomoc w zakresie tworzenia i modyfikacji zapisów wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menedżerskich.

Oferujemy także tworzenie programów premiowania kadry zarządzającej i pracowników innych szczebli, formułowanie polityk dotyczących np. korzystania z samochodów służbowych oraz umów o zakazie konkurencji.

Proponujemy rozwiązania optymalne podatkowo, dopasowane do indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności i branży.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej współpracy z kadrą menedżerską
  • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów zakończenia współpracy z kadrą menedżerską
  • Audyty prawno-ekonomiczne dotyczące struktury oraz kosztów zatrudnienia
  • Analiza ryzyk oraz opracowanie rekomendacji w zakresie dopuszczalnych modeli optymalizacji fiskalnej kosztów zatrudnienia
  • Wdrożenie programów optymalizacji podatkowej w zakresie zatrudnienia
  • Przygotowanie wniosków o interpretację do organów skarbowych w zakresie proponowanych rozwiązań
  • Reprezentowanie przed organami skarbowymi oraz w postępowaniach sądowych