Zaznacz stronę

Restrukturyzacja Zatrudnienia

Praktyki / Prawo Pracy

Zespół prawników Kochanski & Partners brał udział w kilkudziesięciu projektach obejmujących doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, związanej m. in. z likwidacją oddziałów przedsiębiorstwa, zmianą siedziby zakładu pracy i ograniczeniem zakresu działalności pracodawcy. Proponujemy naszym klientom kompleksowe doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych oraz wsparcie w prowadzeniu negocjacji.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo w zakresie zmiany lub rozwiązania stosunku pracy, w tym przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem indywidualnych zwolnień, zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników niższego szczebla
  • Przygotowywanie analiz pod kątem świadczeń przysługujących zwalnianym pracownikom
  • Udział w negocjacjach ugodowych oraz pomoc w opracowaniu porozumień dotyczących zakończenia stosunku pracy lub kontraktów cywilnoprawnych
  • Prawne i podatkowe analizy poprzedzające realizację programu zmniejszania zatrudnienia, w tym opracowanie założeń do planowanych zwolnień oraz opiniowanie zwolnień pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jak i regulacjami obowiązującymi u pracodawcy
  • Doradztwo w procesie przeprowadzenia procedur zwolnień grupowych, w tym opracowanie harmonogramu planowanych zwolnień, tworzenie regulaminów zwolnień grupowych oraz innych dokumentów i dokonywanie niezbędnych zgłoszeń
  • Udział w negocjacjach i konsultacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników