Zaznacz stronę

Bieżące Doradztwo z Zakresu Spraw Pracowniczych

Praktyki / Prawo Pracy

Zarządzanie zespołem ludzkim wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów prawa polskiego i unijnego, ale i uważnego śledzenia aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich. Częste zmiany w przepisach i orzecznictwie powodują, że nie jest to łatwe zadanie. Dlatego zespół K&P, współpracując na co dzień z działami personalnymi i kadrą menedżerską, zapewnia kompleksową, codzienną obsługę prawną we wszystkich obszarach związanych z zatrudnianiem pracowników.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przygotowywanie oraz doradztwo w zakresie opracowania oraz modyfikacji wszelkich dokumentów dotyczących zatrudnienia, w szczególności umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • Doradztwo w zakresie rozwiązań dotyczących czasu i miejsca pracy
  • Tworzenie systemów wynagradzania i premiowania
  • Opracowanie wewnętrznych dokumentów dotyczących zatrudnienia, w tym regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, w tym programów premiowania kadry zarządzającej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasad finansowania dokształcania pracowników czy korzystania z samochodów służbowych, itp.
  • Opracowanie rozwiązań zapobiegających mobbingowi i dyskryminacji
  • Przygotowanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu zatrudnienia
  • Doradztwo w zakresie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę