Zaznacz stronę

Zabezpieczenia Transakcji

Wiele transakcji dokonywanych między podmiotami wymaga odpowiedniego zabezpieczenia interesów i praw uczestniczących w nich stron. W szczególności dotyczy to kontraktów związanych z wszelkiego rodzaju finansowaniem, nabywaniem aktywów czy długoterminowych transakcji, będących konsekwencją wspólnych przedsięwzięć i współdziałania między podmiotami.

Kochanski & Partners doradza Klientom, w jaki sposób najlepiej i najskuteczniej zabezpieczyć swoje interesy i prawa. Posiadamy doświadczenie w zakresie zabezpieczania transakcji finansowania inwestycji (project finance), finansowania korporacyjnego (w tym również w drodze emisji papierów wartościowych), transakcji nabycia udziałów, akcji oraz przedsiębiorstw oraz transakcji związanych z podejmowanymi przez naszych Klientów wspólnymi przedsięwzięciami z innymi podmiotami.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo w zakresie wyboru najlepszej i najskuteczniejszej formy zabezpieczenia, z uwzględnieniem struktury i celu transakcji
  • Przygotowanie projektów, negocjacje oraz weryfikację dokumentów zabezpieczeń (m.in. zastawy, hipoteki, przelewy praw na zabezpieczenie, przewłaszczenia, poręczenia, gwarancje, umowy podporządkowania płatności, rachunki zastrzeżone escrow)
  • Pomoc prawną przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych
  • Przygotowanie uchwał i innych zgód korporacyjnych, wymaganych w celu prawidłowego zabezpieczenia transakcji
  • Reprezentowanie w postępowaniach rejestracyjnych przed sądami prowadzącymi rejestr zastawów oraz księgi wieczyste
  • Audyty dokumentów zabezpieczeń