Zaznacz stronę

Nadzór Korporacyjny

Kochanski & Partners wspiera inicjatywy wdrażania zasad dobrych praktyk w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z problematyką corporate governance, w szczególności w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, a także w budowaniu systemu profesjonalnego zarządzania w spółkach i przejrzystości w działalności gospodarczej.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Wsparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu systemu nadzoru korporacyjnego zapewniającego równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie firmy
  • Doradztwo w zakresie przestrzegania dobrych praktyk spółek publicznych
  • Bieżące doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych
  • Pomoc w konstruowaniu mechanizmów zapewniających przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w strukturze firmy
  • Pomoc w budowaniu narzędzi usprawniających procesy nadzorcze i zarządcze w spółkach
  • Szkolenie członków zarządów, rad nadzorczych i właścicieli firm w zakresie regulacji prawnych w dziedzinie władztwa korporacyjnego