Zaznacz stronę

Doradztwo Korporacyjne

Zespół Kochanski & Partners oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo korporacyjne dla spółek, w tym obsługę ich bieżącej działalności. Świadczymy usługi dla naszych Klientów w zakresie szeroko pojmowanego prawa cywilnego. Doświadczenie w tej dziedzinie nabyliśmy, pracując zarówno dla znanych międzynarodowych koncernów, jak i dla polskich spółek z różnych sektorów produkcji i usług, w tym: wydawniczego, chemii gospodarczej, informatyki, motoryzacji, używek, farmaceutyków, telekomunikacji i handlu.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przygotowanie projektów, prowadzenie negocjacji oraz weryfikowanie umów handlowych, a także wszelkich innych umów w bieżącej działalności przedsiębiorstw, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa cywilnego, w tym pomoc w zakresie obsługi reklamacji
  • Pomoc prawna przy tworzeniu nowych spółek i przekształceniach istniejących, a także przy ich rozwiązywaniu, likwidacji i restrukturyzacji
  • Bieżące doradztwo na rzecz władz spółek handlowych: organów właścicielskich, nadzorczych i zarządzających oraz indywidualnych członków tych organów
  • Organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz przygotowywanie projektów uchwał i innych wewnętrznych aktów spółki
  • Reprezentowanie w postępowaniach rejestracyjnych przed Krajowym Rejestrem Sądowym
  • Audyty korporacyjne
  • Wdrożenia zasad ładu korporacyjnego
  • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek oraz odpowiedzialności samych spółek