Zaznacz stronę

Finansowanie Korporacyjne

Nasz zespół doradza w lokalnych i międzynarodowych transakcjach związanych z finansowaniem działalności firm. Ponadto pomagamy przy tworzeniu joint ventures oraz aliansów strategicznych w różnych branżach. Nasi Klienci to m.in. spółki prywatne i publiczne, międzynarodowe grupy kapitałowe, banki i inne instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, hedgingowe i typu venture capital / private equity, firmy typu start-up oraz inwestorzy prywatni i instytucjonalni.

Nasze doradztwo obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w przygotowaniu i wdrażaniu różnego rodzaju koncepcji restrukturyzacji, pomoc w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój, reprezentację przy negocjowaniu projektów inwestycyjnych i wspólnych przedsięwzięć (joint venture) oraz doradztwo przy projektach dotyczących finansowania korporacyjnego. Pomagamy naszym Klientom w doborze najbardziej odpowiednich form finansowania działalności ich przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę interesy samych spółek, jak również ich wspólników, akcjonariuszy i innych inwestorów.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Audyt prawny spółek (due diligence)
  • Przygotowanie i negocjowanie różnego rodzaju projektów inwestycyjnych
  • Przygotowanie i negocjowanie dokumentów finansowania
  • Pomoc podczas zamknięcia i po zamknięciu transakcji
  • Pomoc przy pozyskiwaniu funduszy na rynkach finansowych i rynkach kapitałowych, w tym poprzez finansowanie typu mezzanine, venture capital i private equity, programy emisji obligacji i instrumenty hybrydowe;
  • Przygotowanie pierwszych ofert publicznych (IPO)
  • Przygotowanie emisji papierów wartościowych w drodze zarówno publicznych jak i prywatnych ofert