Zaznacz stronę

Spory Gospodarcze

Kochański & Partners posiada doświadczenie w prowadzeniu złożonych sporów gospodarczych, wymagających specjalistycznej wiedzy w obszarach prawnych, takich jak na przykład: prawo handlowe, cywilne czy energetyczne. Obecnie prowadzimy doradztwo w zakresie sporów gospodarczych dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, spółek handlowych, innych podmiotów gospodarczych.

Reprezentujemy Klientów w sprawach spornych dotyczących niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, roszczeń wynikających z kar umownych, prawa regresu, bezpodstawnego wzbogacania. Kochanski & Partners z powodzeniem zarządza znacznymi i złożonymi czynnościami prawnymi, jak również mniejszymi, lecz licznymi sporami gospodarczymi.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Kompleksowa ocena dowodów i wsparcie w trakcie ich gromadzenia na etapie postępowania poprzedzającego wszczęcie postępowania sądowego lub arbitrażowego, a także w ramach obrony interesów strony pozwanej
  • Opracowanie pozwu, wniosku o zabezpieczenie roszczenia, odpowiedzi na pozew, apelacji, skargi kasacyjnej oraz przygotowanie wszelkiego rodzaju pism procesowych
  • Reprezentację w sprawach gospodarczych, w tym doradztwo w negocjacjach pozasądowych
  • Pomoc prawną i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym