Zaznacz stronę

Mediacje i Negocjacje

Mediacje i negocjacje mają miejsce na wszystkich płaszczyznach sporu. Mediacje mogą być wykorzystane w celu rozwiązywania sporów lub w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji w przyszłości. Kochański & Partners doradza Klientom w procesie osiągania porozumienia bez konieczności wszczynania spraw sądowych lub arbitrażowych, a przy zastosowaniu różnych procedur alternatywnego rozstrzygania sporów, w tym mediacji. Nasi prawnicy doradzają Klientom w kwestii wyboru pomiędzy alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów a dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej. Kochański & Partners oferuje również usługi profesjonalnych negocjatorów, którzy specjalizują się w rozwiązywaniu sporów z zakresu wielu obszarów prawa.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo mediacyjne- działamy jako mediatorzy
  • Reprezentowanie Klientów w negocjacjach
  • Wsparcie w definiowaniu i wyjaśnieniu rozpatrywanych zagadnień
  • Doradztwo w przekazywaniu i wymianie istotnych informacji pomiędzy stronami sporu
  • Przeprowadzenie wstępnej oceny i oszacowanie pomyślnego wyniku ewentualnych sporów