Zaznacz stronę

Przestępstwa gospodarcze

Mianem przestępstwa gospodarczego powszechnie określa się przestępstwo popełnione bez użycia przemocy przez urzędników i biznesmenów głównie dla osiągnięcia korzyści osobistych lub majątkowych.

Przestępstwa gospodarcze obejmują m.in. następujące działania: oszustwo handlowe, kradzież tajemnic handlowych, korupcję publiczną, oszustwa podatkowe, przekupstwo, fałszowanie pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy, łapówki, naruszenia prawa ochrony środowiska, produkcję i obrót nielegalnymi farmaceutykami, naruszenia antymonopolowe i oszustwa internetowe. Prawnicy Kochanski & Partners pomagają rozstrzygnąć, czy domniemane działanie wyczerpuje opis czynu zabronionego, czy pozostaje wynikiem ryzyka biznesowego związanym z prowadzeniem działalności.

Kochanski & Partners posiada doświadczenie w reprezentowaniu spółek, rad nadzorczych, urzędników i dyrektorów oraz innych podmiotów na wszystkich etapach postępowania karnego. Nasi prawnicy podejmują się prowadzenia spraw na każdym etapie, począwszy od wstępnego śledztwa (prowadzonego przez prokuraturę, ABW, CBA oraz inne organy ścigania), śledztwa i dochodzenia oraz wstępnych przesłuchań przez organy ścigania, aż po rozprawę sądową. Klienci często zwracają się do Kochanski & Partners ze swoimi najbardziej poufnymi sprawami. Celem Kochanski & Partners jest opracowanie skutecznych rozwiązań w celu ochrony interesów oraz reputacji Klientów.

Usługi Kochanski & Partners obejmują nie tylko postępowanie karne w zakresie tzw. przestępstw gospodarczych, ale także związane z nimi zagadnienia podatkowe i roszczenia cywilne.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Ocena sytuacji prawno-karnej członków zarządu oraz innych organów w zakresie ich prawnej i osobistej odpowiedzialności
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez prokuraturę lub inne organy ścigania
  • Reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych i administracyjnych, w zakresie dotyczącym m.in. odpowiedzialności karno-skarbowej i zobowiązań podatkowych oraz innych należności publiczno-prawnych
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem gospodarczym