Zaznacz stronę

Prawo i Postępowania Ubezpieczeniowe

Kochanski & Partners specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej zarówno w sprawach karnych, jak i sporach dotyczących odpowiedzialności cywilnej w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i roszczenia regresowe na wszystkich etapach, poczynając od etapu przedsądowego poprzez sądowy na egzekucji kończąc.

Nasi prawnicy posiadają wysokie kwalifikacje w obszarach specjalizacji, które są zastrzeżone dla biegłych, co pozwala nam monitorować i podejmować odpowiednie działania w każdej fazie postępowania. Ta ekspercka wiedza daje nam unikalną możliwość najbardziej efektywnego doradztwa na rzecz Klientów oraz stanowi przewagę konkurencyjną nad innymi firmami prawniczymi.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Postępowania przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę i policję oraz inne organy ścigania oraz organy ochrony prawnej
  • Postępowania przed sądami karnymi wszystkich instancji w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej, jak również w zakresie ochrony interesów pokrzywdzonych osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych
  • Postępowania przed sądami cywilnymi wszystkich instancji w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie, zadośćuczynienie i roszczenia regresowe
  • Postępowania przed zakładami ubezpieczeń dotyczącego odszkodowania za uszkodzenia ciała i szkody materialne
  • Postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  • Powiązane usługi

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych