Zaznacz stronę

Polskie Forum Arbitrażu

Dr Marek Jeżewski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Arbitrażu w Kochański i Partnerzy weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas inauguracji Polskiego Forum Arbitrażu (PFA) organizowanego przez Europejskie Centrum Arbitrażu (ECA).

Konferencja odbędzie się dnia 7 kwietnia 2017 roku w Auli d. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Panel ekspercki poruszy problematykę rozstrzygania sporów z udziałem spółek Skarbu Państwa.

Dyskusję, poprzedzoną wystąpieniem inauguracyjnym mec. Romana Rewalda, poprowadzi red. Patryk Słowik (Dziennik Gazeta Prawna).

Europejskie Centrum Arbitrażu (ECA) to niezależna, niepolityczna oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem.

Polskie Forum Arbitrażu (PFA) to projekt promujący polubowne metody rozstrzygania sporów i przedstawiający arbitraż na trzech płaszczyznach: zjawisko społeczne, instytucja prawna oraz usługa dla biznesu.

Mr Jeż