Zaznacz stronę

Oskar polskiego sektora IT dla Dr. Ireneusza Matusiaka – Nagroda Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

WaclawIszkowski_JanuszPiechociński_IreneuszMatusiakDr Ireneusz Matusiak, radca prawny, Partner w Kochański Rapala i Partnerzy otrzymał w dniu wczorajszym nagrodę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) „za lata sukcesów w prowadzeniu Sądu Polubownego PIIT”. Nagrodę odebrał także drugi laureat Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Co roku, począwszy od 2003, PIIT przyznaje Nagrody dla 2 osób szczególnie zasłużonym dla rozwoju rynku środowiska teleinformatycznego. Laureatami Nagrody mogą być osoby, które nie są aktualnymi Członkowie wybieralnych Organów Izby oraz Laureatami Nagrody. Nominacji do Nagrody dokonują wszyscy Członkowie PIIT. Laureatów Nagrody spośród nominowanych wyłania Kapituła Nagrody, utworzona przez dotychczasowych Laureatów oraz Członków Wybieralnych Organów Izby. Nadzór nad procedurą wyłaniania Laureatów pełni Jury Nagrody, którym jest Sąd Koleżeński PIIT.