Zaznacz stronę

KZRP doradzają Instytutowi Analiz i Ratingu S.A. przy GPW

Rafal Zieba1Departament Prawa Rynków Finansowych i Kapitałowych Kancelarii Kochański Rapala i Partnerzy doradza powstałemu w czerwcu b.r. Instytutowi Analiz i Ratingu S.A. we wszystkich aspektach jego działalności.

IAiR S.A. został powołany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu wypełnienia luki oferty ratingowej na rynku krajowym w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność IAiR S.A. ma służyć wsparciu rozwoju rynku papierów dłużnych, szczególnie tych emitowanych przez prywatne firmy średniej wielkości.

Prace dla IAIR nadzorują: Rafał Zięba, adwokat, Partner, szef Departamentu Rynków Finansowych i Kapitałowych oraz Szymon Gałkowski, adwokat, Partner w Departamencie Rynków Finansowych i Kapitałowych.