Zaznacz stronę

KRAKOWSKA FILIA KOCHAŃSKI ZIĘBA I PARTNERZY CORAZ MOCNIEJSZA NA RYNKU USŁUG PRAWNICZYCH W POŁUDNIOWEJ POLSCE

W listopadzie do zespołu firmy prawniczej Kochański, Zięba i Partnerzy dołączyła radca prawny Anna Jargut. Obejmie ona stanowisko starszego prawnika w praktyce Energetyki, Surowców Naturalnych i Przemysłu Chemicznego w jej oddziale krakowskim kierowanym przez Mecenasa Łukasza Wołka. Jej obecność to ważny krok w dalszym rozwoju praktyki, a w szczególności krakowskiego oddziału.

Anna Jargut jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2003 roku zdobyła tytuł magistra prawa. Kontynuowała naukę w swojej alma mater w ramach studiów podyplomowych „Prawo ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, które ukończyła w 2015 roku. Biegle włada językiem angielskim. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Mecenas Jargut specjalizuje się w prawie administracyjnym procesowym i materialnym. Od wielu lat reprezentuje Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym), w sprawach o różnorodnej tematyce. Reprezentowała spółki z branży spożywczej, przedsiębiorstwa energetyczne, kluby sportowe, deweloperów, spółki z branży chemicznej, organizacje religijne, z sukcesem prowadząc sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości, prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa wywłaszczeniowego, a także szereg spraw dotyczących zwrotu nieruchomości i regulacji ich stanu prawnego. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych, w tym zwłaszcza obejmujących dochodzenie odszkodowań w związku z niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej. Doradzała także przedsiębiorcom przesyłowym i deweloperom w sprawach związanych z regulowaniem statusu prawnego sieci przesyłowych.

Przed dołączeniem do Kochanski & Partners przez 11 lat współpracowała z Kancelarią Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, a wcześniej zatrudniona była w administracji rządowej.

„Anna Jargut to niewątpliwe wzmocnienie dla całego zespołu Kochanski & Partners, a w szczególności dla sektora Energetyki. Doświadczenie jakie posiada Anna w prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego zarówno przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, a także doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym będzie nieocenione przy współpracy z naszymi Klientami i Partnerami” – powiedział Łukasz Wołk. Pani Mecenas Anna Jargut ma niekwestionowane osiągnięcia w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, którego biegła znajomość należy do kluczowych kompetencji w praktyce energetycznej” dodaje Aleksander Galos, Szef Praktyki Energetyki, Surowców Naturalnych i Przemysłu Chemicznego w Kochanski & Partners

Anna Jargut poziom