Zaznacz stronę

Kochanski & Partners doradcą prawnym grupy roboczej pracującej nad standardem ds. wdrożeń chmurowych w bankach przy ZBP

Kancelaria Kochański i Partnerzy została głównym i jedynym partnerem prawnym powołanej przez Związek Banków Polskich i Forum Technologii Bankowych grupy roboczej ds. standardu wdrożeń chmurowych w bankach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele największych banków na polskim rynku oraz czołowych firm technologicznych. Celem grupy jest spopularyzowanie wykorzystania technologii cloud computing w polskim sektorze bankowym poprzez opracowanie standardu wdrożenia chmurowego na wzór funkcjonującego PolishAPI.

Grupa robocza będzie pracować nad tzw. white-bookiem, który ukaże się jesienią bieżącego roku. Zespół Kochański & Partners składający się ze ekspertów z dziedziny prawa bankowego i nowych technologii, wspólnie ze Związkiem Polskich Banków wypracuje standardy wdrożenia procesu chmurowego, uwzględniającego rolę podmiotów zaufania publicznego. Ponadto zespół Kochański & Partners będzie pracował nad stworzeniem narzędzi audytu wewnętrznego dostawców i mapy dostosowania danego rozwiązania względem regulacji, a także czuwał nad zgodnością proponowanych rozwiązań/standardów z funkcjonującymi w Polsce i UE przepisami i rekomendacjami bankowymi.

Jesteśmy niezwykle dumni, że nasz zespół wspiera tak ważną inicjatywę na pograniczu technologii bankowej i bezpieczeństwa informacji, która ma przynieść realne korzyści dla banków i ich klientów oraz dostawców usług chmurowych – powiedział koordynator zespołu K&P: adw. Daniel Kozłowski, Starszy Prawnik w praktyce Sektora Usług Finansowych.

Accenture będzie zarządzał projektem, a jego Liderem został Grzegorz Pędzisz, CEO Idea Banku.

Czytaj w „Rzeczpospolita”