Zaznacz stronę

Konferencja: Wyzwania w zakresie emisji do powietrza i gospodarowania odpadami – aspekty prawne i praktyczne

Zapraszamy do wzięcia udział w konferencji organizowanej przez MMC PolskaWyzwania w zakresie emisji do powietrza i gospodarowania odpadami – aspekty prawne i praktyczne„, która odbędzie się w dniach 14-15 maja Westin Warsaw Hotel.

Pierwszego dnia konferencji Milena Kazanowska-Kędzierska – Prawnik Sektora Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii Kochański i Partnerzy przybliży zagadnienie zmian we wnioskach o uprawnienia do emisji CO2 na nowy okres rozliczeniowy (rozporządzenie Komisji UE 2019/331).

Główne zagadnienia konferencji:
• Nowe wymogi dla średnich źródeł spalania – dyrektywa MCP
• Niejasności oraz potencjalne luki prawne związane z implementacją Konkluzji BAT LCP do polskiego porządku prawnego
• Naliczanie opłaty za rok 2019 na podstawie raportu do KOBIZE
• Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych
• Zmiany w prowadzeniu ewidencji i rejestru odpadów – cyfryzacja systemu
• Przegląd nowych regulacji gospodarowania odpadami
• Zasady zabezpieczenia roszczeń dla pokrycia kosztów negatywnych skutków w środowisku
• Sankcje karne za naruszenie wymagań w zakresie gospodarowania odpadami (przestępstwa i wykroczenia). Orzeczenia sądowe – odpowiedzialność właściciela

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie organizatora.