Zaznacz stronę

Konferencja: Kierunki rozwoju rynku restrukturyzacji zadłużenia. Edycja trzecia.

09 października br. w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się Konferencja na temat: „Kierunki rozwoju rynku restrukturyzacji zadłużenia. Edycja trzecia”

W trakcie konferencji omówione zostały:

  • rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące dobrych praktyk procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • dobre praktyki procesów restrukturyzacji w praktyce – case study,
  • nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe (liberalizacja upadłości konsumenckiej).
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali praktycy i uczestnicy procesów restrukturyzacji, przedstawiciele banków i kancelarii prawnych obsługujących procesy restrukturyzacyjne.

Wśród prelegentów konferencji udział wzięła Dr Agnieszka Serzysko, Radca prawny, Partner, Szef Sektora Usług Finansowych K&P.

Szczegóły wydarzenia