Zaznacz stronę

Kochański Rapala i Partnerzy powołują nowego szefa Praktyki Bankowość, Finanse i Restrukturyzacja

IMG_9824 Szymon GałkowskiMamy przyjemność poinformować, że adwokat Szymon Gałkowski, dotychczas jeden z Partnerów w Departamencie Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji w Kochański Rapala i Partnerzy (KZRP), awansował na stanowisko Partnera Zarządzającego Departamentem Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji.

Mec. Szymon Gałkowski w swojej nowej roli będzie wspierany przez zespół 10 doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie bankowym, finansowym, upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy współpracę z Panem mec. Piotrem Gałuszyńskim oraz Panem mec. Jackiem Czabańskim.

Informujemy również, że adwokat Rafał Zięba kieruje Departamentem Rynków Kapitałowych w Kochański Rapala i Partnerzy.

Nowa struktura Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji oraz Departamentu Rynków Kapitałowych pozwoli zapewnić Klientom KZRP najwyższą jakość i stabilność świadczonych usług prawnych. Stanowi także ważny punkt w realizacji polityki inwestycyjnej KZRP oraz wdrożeniu intensywnych planów rozwojowych Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji oraz Departamentu Rynków Kapitałowych.

Mec. Szymon Gałkowski specjalizuje się w prawie bankowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania, w tym transakcji na rynku kapitałowym.

Brał udział w licznych międzynarodowych i lokalnych projektach finansowania inwestycji, finansowania nabycia spółek i aktywów oraz finansowania nieruchomości przez banki oraz inne instytucje finansowe, jak również przy emisjach papierów wartościowych i wprowadzaniu ich do publicznego obrotu. Z powodzeniem doradza w różnych procesach restrukturyzacji finansowej spółek oraz
w transakcjach fuzji i przejęć, w transakcjach bankowych, a także w sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect/Catalyst wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przed przystąpieniem do KZRP, Mec. Szymon Gałkowski doświadczenie zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych, m.in.: Allen & Overy, Weil, Gotshal & Manges oraz CMS Cameron McKenna.