Zaznacz stronę

Kochański Rapala i Partnerzy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w obronie dziennikarza Auto-Świat

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował o nadaniu dalszego biegu skardze wniesionej przez adwokatów z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu Kochański Rapala i Partnerzy.
Skarga została złożona w imieniu dziennikarza tygodnika Auto-Świat, należącego do wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska – redaktora Krzysztofa Koniuszewskiego, prawomocnie skazanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie za zniesławienie.
W 2006 roku Krzysztof Koniuszewski na łamach Auto-Świat opublikował pięć artykułów dotyczących jakości paliwa na stacjach paliwowych w Polsce opatrzonych następującymi tytułami:
1. „Tu można złożyć skargę”
2. „Firmowe stacje dbają o jakość”
3. „Kosztowne naprawy”
4. „Ujawniamy oszustów paliw”
5. „Stacje fałszujące paliwa”
Przy artykułach autor zamieścił oficjalny raport Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów i (opublikowany wcześniej na stronie internetowej UOKIK) „Raport wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w 2006 roku”. Raport obejmował badanie oleju napędowego i benzyny. W raporcie wśród innych stacji benzynowych, z których pobrane próbki nie spełniały norm jakościowych paliwa, wskazana została również stacja benzynowa oskarżyciela prywatnego. Jak wynikało z raportu na ww. stacji stwierdzono dobrą jakość oleju napędowego i złą jakość benzyny. Właściciel stacji oskarżył autora artykułu o zniesławienie.
Rzeczpospolita Polska ma czas na złożenie odpowiedzi do 29 stycznia 2015 roku.
W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, iż wedle statystyk około 90% skarg na tym etapie jest odrzucanych przez ETPC. Dodatkowo, jednym z warunków dopuszczenia skargi do merytorycznego rozpoznania jest to, że skarga nie może być identyczna ze sprawą rozpatrzoną już wcześniej w Strasburgu lub skargą stanowiącą przedmiot rozstrzygnięcia przez inny organ międzynarodowy.

Skargę przygotowali i sprawę prowadzą: mec. Tobiasz Szychowski, adwokat, Partner, szef Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu oraz mec. Konrad Orlik, adwokat, członek Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu w Kancelarii Kochański Rapala i Partnerzy.