Zaznacz stronę

KZRP wygrywa sprawę z powództwa Jana Rokity przeciwko Konradowi Kornatowskiemu

Wyrokiem z 19 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa  Jana Rokity przeciwko Konradowi Kornatowskiemu (byłemu Komendantowi Głównemu Policji), zgodnie z żądaniem powoda, pozbawił wykonalności orzeczenie Sądu Apelacyjnego z 2009 r. w Warszawie nakazujące Janowie Rokicie przeprosić Konrada Kornatowskiego w formie ogłoszenia prasowego na łamach „Dziennika”.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy podzielił argumentację strony powodowej reprezentowanej przez mecenasa Konrada Orlika, adwokata w kancelarii Kochański Rapala i Partnerzy, w zakresie obiektywnego braku możliwości publikacji oświadczenia ze względu na  brak wydawania periodyku ?Dziennik. Polska. Europa. Świat? w wydaniu papierowym. Obecnie ten periodyk ma jedynie wydanie internetowe. Do merytorycznego badania  możliwości wykonania wyroku w sytuacji, gdy zaprzestano wydawać gazetę, w której miała nastąpić publikacja przeprosin uprawniony jest tylko Sąd rozpoznający sprawę z powództwa opozycyjnego, dlatego tez należało uwzględnić żądanie pozwu. Wyrok nie jest prawomocny.

Konrad OrlikTobiasz SzychowskiJana Marię Rokitę reprezentowali adwokaci Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu kancelarii Kochański Rapala i Partnerzy: Konrad OrlikTobiasz Szychowski.