Zaznacz stronę

Kochański i Partnerzy wygrywają przed Sądem Najwyższym sprawę dla Ringier Axel Springer Polska.

29 października 2015 roku Sąd Najwyższy w Warszawie uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania zakończoną prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie sprawę z powództwa byłego p.o. dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, przeciwko Ringier Axel Springer Polska (RASP) reprezentowanemu przez kancelarię Kochanski & Partners.

Sprawa dotyczyła artykułu opublikowanego na łamach „Faktu”, opisującego fakt zatrudnienia na wysokim stanowisku w Ministerstwie Edukacji Narodowej osoby, która w przeszłości została prawomocnie skazana wyrokiem za przestępstwo paserstwa. Ponieważ skazanie to uległo zatarciu przed zatrudnieniem tej osoby, Sądy I i II instancji uznały, że w takim przypadku prasa nie miała prawa pisać o fakcie takiego skazania.

Kancelaria Kochanski & Partners zaskarżyła wyrok do Sądu Najwyższego. Podstawę przyjęcia przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej do rozpoznania stanowiło zagadnienie prawne wyrażone w skardze kasacyjnej, a dotyczące ?możliwości publikowania przez prasę, w ramach przyznanej jej ustawowo roli w urzeczywistnianiu prawa obywateli do rzetelnej informacji oraz jawności życia publicznego, informacji o uprzednim skazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu osoby, wykonującej funkcję publiczną, w sytuacji gdy skazanie to uległo zatarciu.?

Sąd Najwyższy, podając ustne motywy rozstrzygnięcia wskazał, że Sąd Apelacyjny dokonał zbyt ostrej i literalnej wykładni art. 106 k.k., uznając, że przepis ten ustanawia bezwzględny zakaz pisania o zatartym skazaniu. Sąd Najwyższy uchylając zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego podkreślił, że skazanie – nawet zatarte, może mieć znaczenie i w niektórych sytuacjach może być przedmiotem informacji prasowej. Konieczne jest zatem ustalenie, czy w danej sytuacji uzasadnionym jest informowanie opinii publicznej o uprzednim skazaniu biorąc pod uwagę fakt zatrudnienia w organach administracji państwowej.


Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

+48 602 218 217

p.kochanski@kochanski.pl