Zaznacz stronę
ZBP Pl

Forum Bankowe 2024 Związku Banków Polskich

Forum Bankowe to jedno z najważniejszych, dorocznych wydarzeń branżowych, na którym nie może zabraknąć przedstawicieli top managementu i kadry zarządzającej polskich i międzynarodowych instytucji finansowych. To tu dyskutuje się o aktualnych problemach i wyzwaniach, szansach oraz perspektywach, przed jakimi stoją banki, ubezpieczyciele, spółki inwestycyjne i fintechy. To tu wykluwają się nowe idee, inicjatywy i pomysły. To tu zapadają decyzje, które mają wpływ na kształt i krajobraz polskiego sektora finansowego. Dlatego już od lat jesteśmy parterem i aktywnym, zaangażowanym moderatorem toczących się wokół debat i dyskusji. Tegoroczne były wyjątkowo gorące.

Jaka przyszłość czeka kredytowanie budownictwa mieszkaniowego przez banki

I czy w ogóle, biorąc od uwagę prawne i ekonomiczne ryzyka oraz to, jak dramatycznie mogą zmieniać się warunki w trakcie trwania umowy – w pespektywie najbliższych 5 czy 10 lat będzie to jeszcze miało sens? Jaka przyszłość czeka kredyty oparte o WIBOR i jak długoterminowo zapewnić niepodważalność wszystkich umów o kredyty hipoteczne – zastanawiali się uczestnicy panelu poświęconego przyszłości kredytowania mieszkalnictwa, wśród których obok Andrzeja Pałysa zasiedli Bożena Graczyk (Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego), Agata Chrzanowska (Prezes Zarządu Millenium Banku Hipotecznego), Rafał Litwińczuk (Wiceprezes Zarządu w Alior Banku) oraz Paweł Preuss (Partner w EY Polska). Panel poprowadziła Agnieszka Wachnicka (Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich).

Andrzej Pałys odnosząc się do przyszłości wskaźnika WIBOR podkreślał jego kluczową rolę w kredytowaniu nieruchomości i szczegółowo odpowiedział na oskarżenia dotyczące możliwości manipulacji.

Współkierujący naszą Praktyką Sporów Instytucji Finansowych wyraźnie podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, że wysokość WIBORu była ustalana w sposób niezgodny z unijnym rozporządzeniem BMR. Zwrócił też uwagę na to, że zarówno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i polskie orzecznictwo sądowe potwierdzają zgodność tego procesu z przepisami, co daje solidne podstawy do odrzucenia zarzutów o jego manipulację. Zaznaczył również, że zarzut niejasnych reguł tworzenia wskaźnika jest nieuzasadniony, gdyż metoda jego wyznaczania jest transparentna i oparta na regulacjach unijnych, co jest monitorowane przez niezależnego administratora GPW Benchmark, zarejestrowanego przez European Securities and Markets Authority.

Andrzej Pałys podkreślił również, że system kaskadowego ustalania WIBORu kończy się wiążącymi kwotowaniami, co uniemożliwia manipulację, a Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła zgodność metody tworzenia WIBOR z rozporządzeniem BMR, co dodatkowo wzmacnia jego pozycję jako wiarygodnego wskaźnika rynkowego.

W dalszej części dyskusji zwrócił uwagę na znaczenie stabilności umów kredytowych, które są niezmiernie ważne dla zdrowia całego sektora bankowego. W jego ocenie niepodważalność umów jest kluczowa, szczególnie w kontekście wyzwań, jakie pojawiły się po kryzysie związanym
z kredytami frankowymi. Mówił także o potrzebie wypracowania mechanizmów, które umożliwią utrzymanie pewności obrotu, takich jak nagrywanie sesji informacyjnych z klientami, stosowanie testów zrozumienia oraz wizualizacji. Mogłyby one pomóc w przekazywaniu skomplikowanych informacji finansowych

Andrzej Pałys wskazał również potencjalne rozwiązania, które mogłyby wzmocnić stabilność prawno-finansową rynku kredytowego. Wśród nich znalazło się wprowadzenie jednolitego wzorca umowy kredytowej, co byłoby rezultatem współpracy kluczowych instytucji rynkowych i regulatorów. Wniosek taki miałby na celu zminimalizowanie ryzyka prawnego i zwiększenie przejrzystości dla kredytobiorców.

Więcej o tym wydarzeniu przeczytasz tutaj.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Andrzej Pałys


Zapraszamy do kontaktu: