Zaznacz stronę
2021 03 29_Wojciech Wrochna

Dyrektywa RED II – jakie niesie rozwiązania?

Polska ma czas do końca czerwca na wdrożenie unijnej dyrektywy RED II, będącej elementem pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, pakietu, który w centrum systemu energetycznego stawia konsumenta zapewniając mu dostępu do czystej i taniej energii. Jednym z celów dyrektywy jest aktywizacja konsumenta energii, tak by uczestniczył on w jej wytwarzaniu ze źródeł odnawialnych.

Co oznacza opóźnienie wejścia w życie dyrektywy dla Polski? Dla DGP sprawę komentuje nasz ekspert Wojciech Wrochna, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny.

RED II to element szerszego unijnego pakietu legislacyjnego. Wdrażanie jej rozwiązań często powiązane jest z rozwiązaniami komplementarnymi, których implementację państwa członkowskie muszą zapewnić na podstawie innych aktów z tego pakietu, np. dyrektywy rynkowej.

Dyrektywa RED II jest trudna do implementacji, gdyż zawiera wiele rozwiązań o charakterze ogólnym. Rolą ustawodawcy krajowego jest dopiero doprecyzowanie bądź wręcz stworzenie przepisów, których celem nadrzędnym jest wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych bądź zwiększanie jej wykorzystania, np. w transporcie.

Opóźnienie w implementacji dyrektywy skutkuje przede wszystkim brakiem wielu rozwiązań skierowanych do prosumentów, takich jak wytwarzanie energii odnawialnej oraz jej sprzedaż za pośrednictwem dostawców energii elektrycznej, jak też dotyczących partnerskiego (peer-to-peer) handlu. Istotne rozwiązania, które dyrektywa wprowadza, to też prosument zbiorowy i wirtualny, dzięki którym dostęp do własnej instalacji OZE mógłby mieć ktoś, kto nie posiada jej na swojej nieruchomości, a chce korzystać ze dobrodziejstw własnej zielonej energii. Może chodzić np. o spółdzielnie mieszkaniowe.

Niektóre regulacje, nawet pomimo braku ich implementacji, będą mogły jednak chronić wytwórców OZE. To może dotyczyć np. przepisów dotyczących stabilności systemów wsparcia dla OZE. Państwa członkowskie muszą bowiem zapewnić, że poziom wsparcia projektów dotyczących OZE i warunki jego udzielenia nie zostaną zmienione w sposób, który negatywnie wpłynąłby na prawa już przyznane i naruszyłby rentowność projektów, które już korzystają ze wsparcia.

Cały artykuł na stronie dostępny jest na stronie www.gazetaprawna.pl

 


Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl