Zaznacz stronę

Dr Michał Będkowski-Kozioł w IKARze „Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i perspektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE”

Dr Michał Będkowski-Kozioł współredagował najnowszy (7/2014) numer Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (IKAR) poświęcony problematyce prawa transportu kolejowego, w którym ukazał się także jego artykuł „Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i perspektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE”.

http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/21/pdf/00.pdf