Zaznacz stronę

Dr Marek Jeżewski współautorem nowej książki „Arbitraż w prawie międzynarodowym”

MarekJezewski współautorem książki o arbitrażu_CHBeck_styczeń2015Dr Marek Jeżewski został współautorem książki „Arbitraż w prawie międzynarodowym” pod redakcją profesora Cezarego Mika, wydanej w styczniu 2015 roku przez Wydawnictwo C.H.Beck. Dr Marek Jeżewski napisał rozdział zatytułowany „Natura współczesnego arbitrażu międzynarodowego”.