Zaznacz stronę

Dr Andrzej Malec, Partner w Kancelarii Kochański Rapala i Partnerzy nowym rektorem WSAP w Białymstoku

Andrzej Malec_portret5 września 2014 r. dr Andrzej Malec objął stanowisko rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Zadaniem nowego rektora będzie restrukturyzacja uczelni: dostosowanie do nowych wyzwań rynkowych oraz wzmocnienie profilu biznesowego. Uczelnia odnowi związki ze środowiskami biznesu, w tym z firmami prawniczymi, by kształcenie studentów było jak najlepiej dopasowane do potrzeb rynku. Będzie to dużą korzyścią zarówno dla studentów, którzy lepiej będą przygotowani do starań o pracę lub do rozpoczęcia własnego biznesu, jak i dla środowiska biznesowego, które uzyska kadry przygotowane zgodnie z potrzebami tego środowiska.

Dr Andrzej Malec jest doradcą podatkowym i certyfikowanym księgowym, odpowiedzialnym za praktykę Law & Economics w Kancelarii Kochański Rapala i Partnerzy. Jest także ekspertem Business Centre Club ds. podatków i niestandardowych problemów prawnych. Rozwiązuje niestandardowe problemy z pogranicza prawa i ekonomii. Doradza m.in. w transakcjach fuzji i przejęć oraz w sprawach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw, wyborem efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, inwestowania i przeprowadzania transakcji. W ciągu kilku ostatnich lat doradzał inwestorom amerykańskim w jednym z największych sporów z zakresu arbitrażu inwestycyjnego z Rzeczpospolitą Polską.

Przed dołączeniem do zespołu KZRP był m.in. członkiem zarządu, dyrektorem ds. finansowych i prawnych dużego holdingu z branży FMCG. Zasiada w radach nadzorczych kilku spółek, w tym giełdowych.

Dr Andrzej Malec jest autorem trzech książek i około dwudziestu artykułów naukowych, a także licznych publikacji prasowych. Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Prawa Podatkowego przez Global Law Experts 2012 i 2013 oraz Legal 500 EMEA 2013.