Zaznacz stronę

Bioetyka a zdrowie publiczne

W sobotę, 10 grudnia 2016, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Bioetyka a zdrowie publiczne” organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polski Oddział the UNESCO Chair in Bioethics – dr Joanna Ostojska-Kołodziej, adwokat w firmie prawniczej Kochański i Partnerzy przedstawi referat pt. „Prawo do zdrowia: czy w praktyce przysługuje każdemu i dlaczego nie – o zaniechaniach ustawodawcy na przykładzie osób transseksualnych”.

Więcej informacji: http://cbb.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Program-konferencji-BIOETYKA-A-ZDROWIE-PUBLICZNE-05.12.2016.pdf

konferencja-widget2-1024x728