Zaznacz stronę

Bank, wrzesień 2012 r. publikuje artykuł dr Beaty Paxford „Pomiędzy teorią a rzeczywistością”

Zasady dobrych praktyk bankowych nie są nową instytucją na gruncie polskiej bankowości. Wraz z popularyzacją koncepcji corporate governance (tzw. ładu korporacyjnego) wśród polskich spółek coraz większą wagę zaczęto przykładać do roli etyki i właściwego zarządzania w prowadzeniu konkretnej działalności gospodarczej. Z uwagi na istotną rolę banków w obrocie gospodarczym konieczne stało się wypracowanie kanonu zasad wzmacniających zaufanie klientów i inwestorów do instytucji finansowych.

pdf »