Zaznacz stronę

Agnieszka Chrzanowska

Adwokat, Partner, Szef Sektora Media

Agnieszka Chrzanowska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Agnieszka Chrzanowska zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności z branży mediów. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach związanych z prawem prasowym, ochroną dóbr osobistych oraz prawami autorskimi i pokrewnymi. Świadczy pomoc prawną przy doradzaniu i negocjowaniu umów związanych z produkcjami filmowymi, serialowymi, teledyskami, reklamami, umowami menadżerskimi, itp. Zajmuje się szeroko pojętą ochroną wizerunku.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych na każdym etapie postępowania. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także prowadzeniem sporów gospodarczych, postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, a także postępowań karnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań z oskarżenia prywatnego.

Świadczy pomoc prawną w ramach szeroko pojętej polityki compliance w podmiotach gospodarczych, w tym dokonuje audytów i kontroli, wdraża systemy, tworzy procedury, prowadzi szkolenia oraz reprezentuje klientów w postępowania przygotowawczych, sądowych i administracyjnych dotyczących tzw. white collar crimes.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners pracowała w sądach warszawskich oraz polskiej kancelarii prawnej.

Języki: polski, angielski, francuski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2011).

Rekomendacje: Praktyka Postępowań Sądowych jest rekomendowana w Dziedzinie Rozwiązywania Sporów przez Legal 500 EMEA 2017.

  • Reprezentowanie wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska w wygranym przed Sądem Najwyższym sporze z byłym p.o. dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
  • Reprezentowanie Redaktora Naczelnego tygodnika Newsweek Polska w wygranym sporze z Markiem Falentą.
  • Doradztwo firmie start-up’ owej w sporze z wykonawcą platformy internetowej.
  • Doradztwo firmie energetycznej w sporze z niezależną międzynarodową organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.
  • Doradztwo na rzecz prezesa zarządu przedsiębiorstwa przewozowego w sporze z Państwową Inspekcją Pracy.